Intelligent sales: een leuke term, maar wat betekent het voor jouw organisatie? Je hoeft bij het horen van deze term niet gelijk te denken aan verregaande inzet van technologie zoals artificial intelligence (AI). Sterker nog, voordat een organisatie zich zou moeten bekommeren om AI, zijn er nog heel veel andere stappen te zetten. Door stap voor stap aan de slag te gaan met het intelligenter maken van je sales organisatie, zorg je ervoor dat de verandering behapbaar is voor iedereen. Daarmee zet je je medewerkers in hun kracht, in plaats van direct achter de techniek aan te hollen.

Maar waar begin je dan? We gebruiken hiervoor het maturity model voor intelligent sales. In deze blog deel ik de vier verschillende levels van het maturity model met je. Wil je vast weten wat je precies in ieder fase kunt doen om stappen te maken? Download dan het eBook Voor intelligent sales hoef je niet slim te zijn.

Sales intelligence levels 

Maturity model intelligent sales

Als organisatie is het goed om een inventarisatie te maken van jouw volwassenheid op de trap van intelligentie. Bepaal op welk niveau van volwassenheid jouw organisatie zich nu bevindt, voordat je verder gaat ontwikkelen. Bedenk dat het beter is om een level lager te beginnen en de basis op orde te hebben, voordat je vol enthousiasme hoog gaat inzetten. Vaak is er in de basis nog veel winst te behalen.

Level 1: Developing

Op dit niveau maak je al gebruik van een CRM-systeem, maar worden er nog weinig strategische beslissingen op de data gemaakt. Ook zijn bedrijfsprocessen nog niet volledig verwerkt in CRM, waardoor medewerkers nog te weinig worden ondersteund. Het doel is om de potentie van het platform beter te benutten.


Level 2 – Emerging

Je maakt goed gebruik van een CRM-systeem én aanvullend ook van andere oplossingen als Jira, Planne, Adobe, etc. Nadeel is dat deze verschillende oplossingen vaak niet goed gekoppeld zijn, wat leidt tot dubbel werk. Ook is op dit niveau het CRM-systeem nog niet gebruiksvriendelijk genoeg ingericht. Je wilt gebruik en processen nóg makkelijker inrichten op medewerkers sneller en efficiënter te laten werken. 


Level  3 – Strategic

Op dit niveau heb je het CRM-systeem en de processen al zo ingericht dat je kunt gaan nadenken over intelligentie. Met historische data kan intelligentie sales medewerkers ondersteunen bij het maken van beslissingen. Ook kun je administratie handelingen terugdringen door deze d.m.v. intelligentie te automatiseren. 


Level 4 – Market leading

Wanneer je op het hoogste niveau van het maturity model bent, heb je een toekomstgerichte visie en ben je klaar om eigen intelligentie te gaan ontwikkelen. Hiervoor moet wel capaciteit en budget beschikbaar zijn. Je denkt na over KPI’s en wilt sales medewerkers optimaal ondersteunen in hun werk. Artifical intelligence en machine learning kunnen hier van waarde zijn. 

Intelligentie kan je bedrijf veel brengen, maar de weg er naartoe moet goed doordacht zijn. Maak een plan en stel doelen vast. Wil je vast meer weten? Download dan het eBook.

Categorieën

Artikelen Sales

In 4 stappen naar een slimmere sales organisatie

 In dit eBook helpen we je te starten met het leveren van intelligente inzichten voor je sales medewerkers.