Lesezeit

2 min

Über

Hoe mensen wel veranderen

Kategorien

Kontakt

Mensenwerk, deel 1

Organisaties staan voor de uitdaging vergaand digitaal te transformeren. Daarbij worden ze uitgedaagd de juiste balans te vinden tussen wat de technologie en wat de mens toevoegt aan de organisatie. People drive business luidt een bekend gezegde. Niet de technologie, maar de mensen maken het verschil.

Technologie zorgt voor versnelling, gemak en andere verbetering van alledaagse dingen die we doen. Op voorwaarde dat we die technologie omarmen. Dat blijkt al te vaak een grote uitdaging, omdat het niet helder is wat de technologie verbetert.

Ook in organisaties gaat dit op. Draagt de technologie wel bij aan het organisatiedoel, aan de  teamdoelen en individuele doelen? En in welke mate? Elke implementatie heeft direct effect op het dagelijkse werk, maakt het werk anders. Het ontwerpen van de weg naar het einddoel, vormt dan ook een onmisbare stap voor de transformatie. 

We onderscheiden respectievelijk 3 fasen: 

  • Strategie: we ontwerpen de gewenste situatie met het einddoel in gedachte
  • Transformatie: we stellen de organisatie in staat de verandering succesvol te omarmen.
  • Adoptie: we voeren de verandering door, waarbij we evalueren en bijsturen

Mensen veranderen niet graag, wordt vaak gezegd. Maar is dat wel zo? Ze willen wel veranderen, op voorwaarde dat ze hierin worden meegenomen. Succesvol veranderen? Let dan hier op:

Verkoop de verandering

Zo’n beetje de belangrijkste rol voor het management. Hoe zal de verandering de mensen in de organisatie en de klant beïnvloeden? Wat worden de positieve uitkomsten van de verandering voor alle betrokkenen? Visualiseer de verandering. Verkoop de verandering: niet alleen gedurende de strategiefase, maar gedurende het gehele traject! 

Helpende handen 

Wie zijn de informele leiders (los van de functietitel, maar gerespecteerd door andere collega’s) die willen helpen om de verandering succesvol te realiseren? Zoek helpende handen, die op een coöperatieve manier aan managementzijde bijdragen. 

Anticipeer op bezwaren 

Kijk naar de verandering vanuit medewerkersperspectief. Dit helpt vast te stellen wat hun bezwaren kunnen zijn. Toon de win-winkansen bij de verandering en behandel bezwaren met respect. 

Benadruk het positieve 

Wat levert de verandering mij op? Personaliseer het gunstige effect dat de verandering zal hebben op iedere medewerker, maar onderken ook de nadelen ervan.
Maak daarbij duidelijk waarom de verandering goed is voor de groei van de organisatie en benoem belangrijkere kansen voor alle medewerkers in de toekomst. 

Luister zorgvuldig 

Luister naar alle medewerkers. Ga met respect met ze om, behandel ze als belangrijke leden van het team, waarop ze met respect zullen reageren. 

Zorg voor opvolging 

Meet de verandering die geïmplementeerd is op alle niveaus van de organisatie. Evalueer en stuur bij door oprechte interesse te tonen in hoe de verandering de medewerkers heeft beïnvloed en wees bereid om aanpassingen te maken.

Kategorien

Artikelen Human

Teilen

Autor

Martijn is Practice Manager Human en helpt organisaties bij verandertrajecten