Time to read

3 minuten

About

Gebruikers Adoptie

Categories

Contact me

Het is een cliché maar het maakt hem niet minder waar. De wereld is steeds sneller aan het veranderen. Waar we eerst eens in de zoveel tijd een transformatie doorgingen, is er nu sprake van een continue verandering. Maar hoe gaan we daarmee om? In welke mate wordt er nog waarde gecreëerd door processen te beschrijven en te controleren? En waar ligt de balans tussen flexibiliteit en controle?

The world 2.0

Al deze vragen zijn kenmerkend voor een situatie waarin we ons nu begeven, “The world 2.0” noem ik het wel eens. In deze wereld wordt er steeds meer gevraagd om snelle reacties en adequaat omschakelen. Veranderingen zijn niet altijd zo voorspelbaar meer en wat in het verleden werkte, geeft geen zekerheid voor de toekomst. Daarbovenop zijn er veel complexe evoluties die steeds meer met elkaar verweven raken waardoor silo’s doorbroken worden. Hyper Connectivity maakt het mogelijk om altijd met iedereen te communiceren waardoor de kennis van organisaties naar individuen verschuift.

Maar hoe ga je hier als organisatie mee om? En wat voor impact heeft dat op jouw processen? Helaas is dit antwoord niet zo simpel als dat we zouden willen en is het antwoord morgen weer anders dan vandaag. Wat we wel kunnen is een aanpak verwoorden die je helpt om door de juiste bril naar een probleem te kijken.

Ingewikkeld vs. Complex

De manier hoe je naar een probleem kijkt, zal namelijk bepalen welke acties je onderneemt om een probleem op te lossen. Hierin onderscheiden we twee soorten problemen: Een ingewikkeld probleem en een complex probleem. Een ingewikkeld probleem kan je vergelijken met het bouwen van een auto. Je hebt de kennis van experts nodig, er is één juiste manier om een auto te bouwen en het probleem heeft een duidelijke scope. Of je nu één auto bouwt of je bouwt er honderd, de werkwijzen zullen nagenoeg hetzelfde zijn.

Een complex probleem aan de andere kant, kan je vergelijken met het opvoeden van een kind. Hierbij zijn er meerdere mensen met verschillende perspectieven betrokken over wat ‘juist’ zou zijn, is het een open-ended issue zonder concreet doel en zal er tegenstrijdige informatie zijn. Hierbij is elk kind ook anders en wat werkte bij het ene kind zal geen garantie voor succes bieden bij het andere kind.

Zo werkt het bij verandering ook. Wat bij verandering A voor succes zorgde, werkt misschien bij verandering B averechts. Elke verandering is namelijk anders omdat er andere mensen bij betrokken zijn met een andere visie en een andere manier van werken. Dit is het punt waarop verandermanagement toegevoegde waarde zou kunnen leveren. De eerste stap hierin is het onderzoeken van wat een organisatie drijft, wat de succesfactoren hierin zijn en hoe deze bijdragen aan het behalen van een doel. Dat betekent dus dat verander management multi-inzetbaar is en toegepast kan worden op allerlei problemen die gekenmerkt worden door complexiteit. Hierbij kan je denken aan cultuurveranderingen, acquisities, procesveranderingen, IT implementaties etc.

Om een verandering succesvol te maken, zal er dus anders naar een probleem gekeken moeten worden. Hierbij is het belangrijk dat verandering niet als middel ingezet wordt om te kunnen controleren maar als een manier om adequaat te kunnen reageren op dynamische, opkomende processen. Met dit als basis van de verandering, kan de volgende stap gezet worden.

Verandering in wereld 2.0, werken met een doel

Wat betekent dit voor jou?

Concreet betekent het meegaan in de World 2.0 dat de veranderknop altijd aan moet staan. Echter, pas op dat sprinten niet altijd sneller is als je de juiste route niet kent. Bedenk vooraf goed waarom je wil veranderen. Wat wil je precies veranderen? Waarom wil je nu veranderen? Waar draagt deze verandering nu echt aan bij? Bied je nog steeds ruimte voor flexibiliteit?

Vaak worden deze vragen overhaast of zelfs helemaal niet beantwoord terwijl deze het fundament van de verandering vormen. Alle vervolgacties die de ‘hoe’ vormen van de verandering, zouden bij moeten dragen aan de ‘waarom.’ Doen ze dat niet? Vraag jezelf dan af of de actie wel echt nodig is.

Wanneer de waarom helemaal afgepeld is, kan worden gekeken naar de volgende laag: de ‘Hoe.’ Ook hier heeft de World 2.0 een groot effect. Doordat cruciale informatie steeds meer verspreid in en buiten de organisatie ligt, deze steeds transparanter is en er meerdere manieren zijn om invulling te geven aan ‘Hoe,’ is het belangrijk om niet alleen te communiceren over de verandering maar om juist allerlei stakeholders te betrekken bij de vormgeving van de ‘Hoe.’ Hierdoor verminder je niet alleen weerstand, maar is de kans op succes groter doordat een probleem vanuit meerdere perspectieven wordt benaderd.

Wat is de rol van een Change & Adoption consultant hierin dan?

De rol van een Change & Adoption consultant hierin is het alomvattende van de ‘Waarom,’ tot de specifieke mobilisatie van werknemers in de ‘Hoe,’ te faciliteren. Dit doen we door vanuit de achtergrond sturing te geven en cruciale rollen een podium te geven om de weerstand tot een minimum te beperken. Een verandering brengt namelijk veel onzekerheid en angst met zich mee omdat een garantie voor succes simpelweg niet bestaat. Het is daarom belangrijk om te kijken waar de weerstand precies zit en deze naar boven te brengen. Waarom zit ie er? Kunnen we daar iets mee? Hoe kunnen we daar het best op reageren?

Natuurlijk valt er nog veel meer te vertellen over de veranderende wereld, het belang van Change Management hierin en hoe dit in een rol gegoten kan worden. Ben jij al aan boord van deze verandering? Of heb je nog meer informatie hierover nodig? Wij raken er in ieder geval niet uitgepraat en delen graag onze expertise met je!

Categories

Artikelen Human

Vragen?

Heb je vragen over onze services? Neem contact met ons op!

 

Author

Denice is een bevlogen Transformatie Consultant en heeft veel kennis over verandermanagement en gebruikersadoptie.