Alle signalen wijzen dezelfde kant op. Datadeling is noodzakelijk om een antwoord te hebben op de mega-uitdaging waar de agrarische sector voor staat geplaatst: voldoende voedsel van hoge kwaliteit produceren voor de circa 10 miljard mensen wereldwijd in 2050. 

Voor Nederlandse agrariërs betekent dat een productiestijging van maar liefst 70 procent met slechts 5 procent meer landgebruik. De efficiencyslag die hiervoor noodzakelijk is, vraagt om een exponentiële groei van precision farming, vertical farming en andere vormen van smart farming. Datadeling door agrariërs met leveranciers is hier onlosmakelijk mee verbonden. Zoveel werd duidelijk tijdens het recente agri-event ‘Met de boer aan het roer van smart farming data’.

 
Wacht niet af, maar kies voor de aanval en ga aan de slag met datadeling. Zo laat het agri-event zich het beste samenvatten. “Focus op een juiste balans tussen digitaal en persoonlijk contact met de agrariër en ben voorbereid op innovaties”, hield Arjan Splinter, accountmanager Agrilab van CRM Partners het gehoor voor. Dat is nodig ook, want we leven in een tijd van dataficering. Steeds meer organisaties verzamelen data waar ze direct of in de nabije toekomst van willen leren. Zoals Moba dat wereldwijd eiersorteermachines verstrekt. De machinefabrikant levert afnemers bij de machine ook een app waarmee de agrariër in real-time de hoeveelheid, het formaat, de kwaliteit en eventuele afwijkingen van de eieren kan uitlezen. Uiterst eenvoudig via mobiel of tablet en in heldere grafieken weergegeven. Om er als nodig meteen actie op te kunnen ondernemen. Of neem Fruitmasters dat de hele operatieketen, van de teelt tot en met de afzet van fruit, in data omzet voor voortdurende analyse. Met de inzichten die dit oplevert, streeft de organisatie minder uitval, een betere opbrengst en een betere prijs na. 
Data is de nieuwe valuta Jan Brouwer, Microsoft

“Data is de nieuwe valuta”, stelde Jan Brouwer van Microsoft dan ook. “Ook voor agrariërs. Ze produceren voedsel, maar de data die ze erbij verzamelen, wordt meer en meer het verhandelbaar product. Want data is meerdere keren te gebruiken, voor diverse businessdoeleinden.” Bijvoorbeeld om in de complete waardeketen duurzaamheid na te streven, wat Heineken doet. ‘Van Barley to bar’ noemt de bierbrouwer deze werkwijze. Die sterkt zich uit over de gehele route: van het verkrijgen van duurzame grondstoffen om bier te maken tot en met het bevorderen van een verantwoorde consumptie ervan in bars. Ieder agrarische organisatie heeft dan ook nu de kans om net als Heineken, op basis van verkrijgbare data nieuwe businessmodellen te ontwikkelen.Maar de koudwatervrees lijkt het vooralsnog te winnen van de ondernemerslust bij het gros van de agrariërs. Geen wonder wellicht. Word ik werkelijk beter van datadeling, vraagt de boer zich af. Blijf ik eigenaar van mijn data? Als ik mijn data deel met andere belanghebbenden in de keten wordt de  toegevoegde waarde dan wel eerlijk verdeeld? Zal er een machtsconcentratie ontstaan, waar ik buitenval? Grootschalige goede voorbeelden van datadeling binnen de sector blijven uit. Wageningen University & Research wil hierin via pilots verandering aanbrengen door via IT-oplossingen data tussen diverse platforms te delen wat toegevoegde waarde oplevert. Daarbij is de agrarisch ondernemer zowel leverancier als beheerder van de data. Sjaak Wolfert van de WU: “We proberen de agrifood business te supporten door IT-oplossingen te implementeren die gebaseerd zijn op globale uitdagingen waar de sector mee te maken heeft of krijgt. We verdiepen ons in nieuwe technologieën en vragen ons af welke toepassingen de agrisector helpen. De Internet of Things en Big Data leveren een machtsspel op. Boeren verenigen zich, techbedrijven komen op, evenals nieuwe start-ups die grote investeerders achter zich hebben. Die gaan concurreren met de traditionele sector. Dat levert een veelvoud aan platformen op, die nog weinig met elkaar communiceren. Wij gaan na of we er over deze platformen een laag heen kunnen leggen om communicatie mogelijk te maken. Want elke partij in de sector ziet dat datadeling noodzakelijk is om te kunnen blijven voortbestaan.”

“DATA-FAIR is een goed werkend voorbeeld van datasharing. Het is een open software ecosysteem, een koppeling van bestaande platformen, waarbinnen we in real-time data delen voor individuele deelnemers. Want real-time datasharing gaat belangrijker worden dan historische data delen. Nu stagneert vaak uitwisseling van agri-food data tussen platformen en applicaties door de discussie over het eigendom van data, privacy, en angst voor machtsconcentratie in de keten. Binnen DATA-FAIR delen we bijvoorbeeld duurzaamheidsdata voor kredietbeoordeling, of data waardoor administratieve lasten verminderen. Bijzondere aandacht gaat uit naar de ontwikkeling van aantrekkelijke en transparante businessmodellen en een goede organisatorische inbedding – governance - zodat de resultaten na het project ook zullen voortbestaan.”

 

Aantoonbaar meer rendement op het boerenerf, dat is de uitdaging waarvoor de agrisector zich gesteld ziet. Slimme technologie draagt hieraan bij, maar dat niet alleen. Ook de betrokkenheid die je toont in contact met de agrariër doet dat. Reden waarom Voergroep Zuid recent een customer excellence strategie ontwikkelde. Marketing manager Ronald Paardekooper: “We willen dichter op de huid van de individuele boer zitten. Effectiviteit en efficiency zijn heel belangrijk, maar betrokkenheid bij je doelgroep is dat nog veel meer.” 

Om de behoeften van de doelgroep te onderkennen, onderscheidt de organisatie vier typen agrariërs: entrepeneurs die altijd voorop willen lopen, managers die vanuit winstoogmerk efficiency nastreven, balanszoekers die efficiënt willen werken om tijd vrij willen maken voor andere zaken en ten slotte vakmannen die dag en nacht in de stal aanwezig zijn. “Leveranciers worden door boeren met een 7,6 beoordeeld. Is dat genoeg? Nee. De loyaliteit gaat pas echt omhoog, als je een 8 en hoger scoort. Underpromise and overdeliver, daar zijn we dagelijks bewust mee bezig. Waarom we dat doen? De schrijfster Maya Angelou heeft dat eens treffend verwoord: ‘I have learned that people never forget how you make them feel’.”

Categorieën

Artikelen Intelligence Agri

Delen

Auteur

Meer wten? Ga eens koffie drinken met Herman! Vindt hij leuk!