Agri-experts zoals Aalt Dijkhuizen (voorzitter Topsector Agri- en Food) weten het zeker: de agrarische sector staat nog maar aan de vooravond van de digitale revolutie. 

Waar we nu nog voorzichtig experimenteren met sensoren in de grond, robots en zelfrijdende tractoren, is het gemiddelde agri-bedrijf over enkele jaren volledig geautomatiseerd en gedigitaliseerd. Zo hoeft boer niet meer zelf te bepalen wanneer zijn gewas extra water of voedingsstoffen nodig heeft en bepaalt de stal zelf de beste temperatuur voor de melkproductie. Echter raakt deze digitaliseringsslag niet alleen het platteland – ook de relatie tussen de boer en zijn toeleveranciers is door digitalisering aan verandering onderhevig. Want terwijl er vroeger vooral zaken gedaan werd aan de keukentafel, vindt contact steeds vaker online plaats. Welke effecten dat heeft op het contact? Dat onderzocht CRM Partners. 

E-mailcommunicatie neemt een vlucht

Koek en koffie aan de keukentafel: dat moment was traditioneel gezien het moment voor leverancier en boer om het reilen en zeilen op het bedrijf te bespreken. Maar nieuwe ontwikkelingen zorgden er enkele jaren geleden al voor dat dit model onder druk is komen te staan. Leveranciers werken steeds fabrieksmatiger en leggen zich steeds meer toe op digitale communicatiemiddelen. Gevolg hiervan is dat de bezoekfrequentie omlaag gaat en de communicatie korter en krachtiger wordt. De grote vraag is echter wat het effect hiervan is op de relatie met de ondernemer. Uit onderzoek van CRM Partners ‘Klantrelaties in agri’ blijkt inderdaad ook deze verschuiving. Ondanks dat het merendeel van de Nederlandse agrariërs nog steeds face-to-face communiceert met hun toeleveranciers (78%), valt op dat juist e-mail communicatie sinds 2013 een vlucht heeft genomen. Vier jaar geleden werd dit digitale berichtenverkeer slechts door 7 procent van de agrariërs gebruikt om contact te onderhouden met hun toeleverancier. Anno 2017 was dit aantal al opgelopen naar ruim 30 procent. 

De uitdaging van de toeleverancier 

De uitdaging voor de toeleverancier ligt in het vinden van de balans tussen keukentafel-koffie-koek-beleving en digitale contactmomenten. Nu is het moment aangebroken waarop toeleveranciers moeten gaan nadenken over de inzet van (nieuwe) communicatiemiddelen. De inzet van digitale middelen is prima bij het verzenden van een orderbevestiging, maar om de klant echt te leren kennen moet je aan zijn/haar keukentafel plaatsnemen. Door een slim samenspel van digitale en fysieke contactmomenten kunnen toeleveranciers waarde blijven toevoegen aan de volop innoverende agrarische keten en de boer ondersteunen bij de werkzaamheden. Persoonlijk contact, digitaal of face-to-face is de sleutel tot succesvol zaken doen.

 

Lees hier meer

Categorieën

Artikelen Agri Sales

Delen

Onderzoeksrapport 'klantrelaties in de agri'

Wij onderzochten de relatie tussen agrarisch ondernemers en hun leveranciers.