Je wilt ze het liefst vermijden, maar toch kom je ze weleens tegen: sluipmoordenaars die je CRM-project om zeep helpen. Deze sluipmoordenaars zijn meesters in zichzelf verstoppen om vervolgens onverwacht toe te slaan met fatale gevolgen voor je CRM-project. Hieronder de meest voorkomende sluipmoordenaars zodat je ze kunt herkennen.

1. Falend leiderschap

Er wordt geen stelling ingenomen en er worden geen of halve keuzes gemaakt. Gevolg: voor je het weet loopt je project uit de planning door trage besluitvorming of doordat de gulden middenweg toch niet te beste blijkt te zijn. Hoe hard je ook je best doet, al je ideeën verzanden in oeverloze discussies die op zichzelf weer leiden tot nieuwe discussies. Als je ervan houdt om veel te vergaderen en weinig te bereiken, dan kun je het beste deze sluipmoordenaar uitnodigen voor een kopje koffie en een matje voor hem klaarleggen in de gang. Grote kans dat hij blijft logeren.

2. Onvoldoende commitment

Als het ineens lastig wordt om de juiste mensen en middelen in te zetten om je CRM-doelen te bereiken, kan dat een uiting zijn van een dieperliggend probleem: onvoldoende commitment. Je loopt dan tegen weerstand aan waar je je vinger niet goed achter kunt krijgen. De interne of externe opdrachtgever geeft ineens de voorkeur aan andere werkzaamheden. De uitnodigingen voor overlegmomenten worden zonder of met vage redenen afgewezen. Misschien wordt het dan ook tijd om je eens achter de oren te krabben en na te denken of sluipmoordenaar nummer 2 al vaste voet aan de grond heeft gekregen.

3. Beperkt verandervermogen

Sommige organisaties worden bevolkt door een meerderheid van mensen die van nature niet in staat zijn om verder te kijken dan hun dagelijkse problemen. Het is ook mogelijk dat men wel wil veranderen, maar de energie ontbreekt, omdat er al te veel verandertrajecten zijn. Of omdat er geen duidelijkheid is over het doel van het CRM-project. Ook komt het voor dat men geen flauw idee heeft van hoe je een verandering professioneel moet begeleiden. Als je te maken krijgt met een te beperkt verandervermogen, zie je dat al je inspanningen maar voor even effect lijken te hebben. Op de lange termijn blijft het meeste echter bij het oude vertrouwde. 

4. Verkeerde doelstellingen

Het komt nogal eens voor dat CRM-projecten worden gedreven door doelstellingen die niet goed passen bij waar CRM voor bedoeld is, bijvoorbeeld kostenreductie of tijdwinst. Over het algemeen is het zo dat een CRM-project qua impact niet alleen geld, maar ook veel tijd kost. En zelfs als die hobbel is genomen, blijkt dikwijls dat CRM zelf eerder een kostenpost is, dan dat er tijdwinst of kostenreductie wordt geboekt. Er ontstaan dan vanzelf negatieve geluiden in de organisatie vanuit een gevoel van teleurstelling. Er was van alles beloofd, maar in werkelijkheid valt het allemaal erg tegen. Verdrietig voor alle betrokkenen, want de bedoelingen waren vanzelfsprekend goed. De doelstellingen bleken alleen niet goed te passen. 

5. Slechte samenstelling van je projectteam

Ken je dat? Tijdens vergadering nummer zoveel komen dezelfde personen met dezelfde vragen. Vragen die je al eerder hebt beantwoord. Of je komt tot de conclusie dat die opdracht die je zo'n beetje had uitgespeld toch heel anders geïnterpreteerd bleek te zijn. Natuurlijk kan dat liggen aan jouw beperkte communicatieve vaardigheden. Maar het kan ook gewoon zo zijn dat je een aantal mensen in je team hebt dat onvoldoende in staat is om het project vooruit te helpen. Of nog erger: degenen die jou moeten helpen met de juiste middelen of randvoorwaarden, blijken te voldoen aan deze omschrijving. Sluipmoordenaar alert! 

Bewustwording

Het voert voor nu te ver om bij alle sluipmoordenaars te vertellen wat je eraan kunt doen om ze te elimineren. Maar het helpt al enorm als je ervan bewust bent dat het bij CRM-implementaties niet alleen gaat om de technologie, maar juist ook om de menselijke factor. Die heeft namelijk in veel gevallen veel meer invloed op jouw succes dan waar je in eerste instantie rekening mee hebt gehouden. Wil je meer weten over wat je kunt doen om deze sluipmoordenaars te ontmaskeren en te elimineren? In het vervolg op deze blog geef ik je graag tips om ze te pakken te nemen!

Categorieën

Human Artikelen

Delen

Auteur

Martijn is Practice Manager Human en helpt organisaties bij verandertrajecten