Persoonlijke relaties met leden zijn bepalend voor de toekomst van verenigingen. Ook leden zijn op zoek naar digitaal gemak, snelle toegang tot nieuwe informatie, een persoonlijke dossier en willen gegevens uitwisselen. Kortom, een einde aan de papierstroom.

De digitalisering heeft groot effect op de organisatie en het bestuur van tal van verenigingen. Om leden te werven en te behouden. Om contributies, donaties en subsidies op peil te houden. Om de kwaliteit van de activiteiten continu te verbeteren en in trek te blijven bij de grillige consument. Immers, die staat centraal, wil toegevoegde waarde, relevante informatie en persoonlijke, servicegerichte klantreizen beleven. Om ze te behouden moeten de leden nergens van te lijden hebben. Niet van hindernissen in de backoffice, niet van onpersoonlijke communicatie, noch van medewerkers met een blikveld van een armlengte lang.

Ebook: Customer Engagement voor ledenorganisaties

Klantgerichtheid voor organisaties zonder klanten? Wij hebben er zo onze eigen visie op. 

Persoonlijke ondersteuning

Memberslab draagt actief bij aan individuele belangenbehartiging, persoonlijke ondersteuning, het faciliteren van ontmoetingen en nieuws op maat door brancheorganisaties, verenigingen, vakbonden, fundraisers, consumentenorganisaties en zelfstandige bestuursorganen. Alleen dan worden leden gehoord, erkend en ervaren ze oprechte aandacht. 
Het organiseren van een verantwoorde en duurzame bedrijfsvoering, sustainovation, is bepalend voor het voortbestaan van verenigingen. Door samenwerking en co-creatie met leden en relaties ontstaan nieuwe diensten en producten. De belangenorganisatie van nu beschikt over vertegenwoordiging in de politiek, verstaat de kunst van het lobbyen en heeft toegang tot funding.

Members Apps

CRM Partners ondersteunt deze doelen door de inzet van technologie en systemen, maar vooral ook door de menselijke interactie in de hele keten te bevorderen. In Memberslab delen we ervaringen en vindt innovatie plaats, samen met onze klanten, partners en relaties. We bieden hiervoor snel in te richten oplossingen op het Microsoft-platform, gebundeld in standaard Members Apps. Doel van onderstaande oplossingen is een goed georganiseerd beeld van je leden en relaties waarmee de hele klantreis wordt ondersteund.

  • Registratie van lidmaatschappen, donaties en deelname in netwerken
  • Inzicht in contactmomenten over alle kanalen 
  • Interactie en werving door campagnes, nieuwsbrieven, social media, evenementen en contactcenters
  • Samenwerking via portalen, projecten en netwerken
  • Het aanbieden van diensten, abonnementen, certificeringen en producten

Seniorweb heeft zicht op alle touchpoints
Soepele afhandeling schadeclaims door portal SGR
De Zonnebloem fleurt dienstverlening op

Vragen?

Neem contact op met Peter! Onze specialist voor de membersmarkt.

Alle artikelen

Vereniging synoniem aan vernieuwing?

Hoe beweeg je mee met de markt? Hoe krijg en houd je betrokken en actieve leden? Hoe verdienen verenigingen in de toekomst hun geld? Met deze vragen worstelen veel verenigingen. Concrete tips ter verbetering zijn er genoeg, zo bleek recent in de Haagse Fokker Terminal tijdens de 2e editie van het DNA-jaarcongres. 

What's in it for me?

Als ledenorganisatie wil je natuurlijk het beste voor je leden, ze zoveel mogelijk meerwaarde bieden. Want ieder lid moet het gevoel hebben er met een lidmaatschap persoonlijk op vooruit te gaan. Hoe belangrijk zijn die individuele voordelen?
In deze tweede blog uit een serie gaan we dieper in op de belangrijkste wetenschappelijke publicaties over lidmaatschappen, aangevuld met praktijkvoorbeelden.

Het grote vertrouwen van De Kindertelefoon

Met jeugdig enthousiasme verstuurde hij een pikant getinte foto via de mobiele telefoon, die tot zijn grote schrik wordt gedeeld op het schoolplein. Een ander staat telkens met zijn mond vol tanden, als er een stomme opmerking over hem wordt gemaakt. Pesten en seksualiteit, ze zorgen voor de meeste contacten bij De Kindertelefoon, naast problemen thuis en mishandeling. De Kindertelefoon biedt kinderen op een laagdrempelige en veilige manier een luisterend oor.