Drones die gewassen controleren, machines die volledig autonoom over akkers trekken, de agrimarkt professionaliseert in razend tempo. Boeren en telers willen dienstverlening van formaat en snel. Als leverancier wil je tailormade op ad-hoc-behoeften in kunnen spelen.

Meer en betere voeding, met minder grondstoffen én met behoud van zorg voor welzijn van mens en dier. Want de bevolking en welvaart nemen wereldwijd toe, en daarmee ook de vraag naar voedsel - tot 2050 met 60 procent! De uitdagingen voor de agrimarkt zijn groot. Net als de oplossingen die we leveranciers daarvoor bieden: digitale innovaties, op basis van een schat aan aanwezige data, en menselijke interacties die beklijven. 

Onderzoeksrapport 'klantrelaties in de agri'

Een onderzoek onder agrarisch ondernemers en de relatie met hun leveranciers

Kennisnetwerken

Innovatieve technologieën dragen bij aan effectievere en efficiënte productiemethoden. Denk aan de inzet van drones voor gewasoptimalisatie, sensoren voor preventief onderhoud bij landbouwmachines, patroonherkenning in plantengroei, inzet van meteo- en geografische gegevens, zelfrijdende logistiek.

Samenwerking in de hele keten is essentieel om de kennis hierover toe te kunnen passen. Boeren, toeleveranciers, coöperaties, logistiek, financiers, retail en de consument vormen kennisnetwerken en delen data en nieuwe inzichten. Zodat verbetering van bedrijfsprocessen mogelijk is. Ondertussen verandert ook de manier van werken en nemen nieuwe spelers taken over. 

Agrilab

Agrilab draagt actief bij aan het economisch, ecologisch en sociaal verduurzamen van de landbouw en voedselproductie. Dit doen wij door de inzet van technologie en systemen, maar vooral ook door de menselijke interactie in de hele keten te bevorderen. Kennisdeling met klanten, partners en relaties vormt de basis voor verdere innovatie en productontwikkeling. CRM Partners biedt hiervoor snel in te richten oplossingen op het Microsoft-platform, met als doel een goed georganiseerd klantbeeld: 

  • Registratie van relaties en inzicht in de hele keten
  • Inzicht in contactmomenten over alle kanalen
  • Kennis deling op platformen, via portalen en netwerken
  • Commercieel inzicht in R&D-activiteiten en -opbrengsten
  • Optimalisatie van de logistiek (bijvoorbeeld met planning, locators en field service)
  • Toepassingen van Big Data, Business Intelligence en Machine Learning
  • Interactie met campagnes, nieuwsbrieven, social media, evenementen en contactcenters

iFarm en de Connected Cow

Een eBook over de rol van de toeleverancier in de agrisector van de toekomst

Een uniform klantbeeld voor 2.600 medewerkers van Kramp
Meer tijd voor persoonlijk contact bij Kverneland
Bayer CropScience maakt wereldwijd lokale wensen waar

Vragen?

Heb je vragen over wat we doen in de agri-markt? Bel Herman. Hij weet er alles van!

 

Alle artikelen

The Kramp way of sellling

Op verzoek van een klant zijn problemen oplossen, dat is de normaalste zaak van de wereld. Maar proactief de klant met zijn business helpen, is een wezenlijk ander verhaal en gaat een behoorlijke stap verder. Dat is exact wat het salesteam van Kramp nastreeft met The Kramp Way of Selling. 

Met de boer aan het roer van smart farming data

Is kennis macht? Volgens de meeste agrariërs wel. Daarom willen zij steeds vaker bedrijfsinformatie digitaal delen, met het oog op meer rendement. Met leveranciers, maar ook onderling. Want daar wordt de hele sector beter van. De kunst is op het juiste moment waardevolle data te verzamelen. En deze data dan slim en adviesmatig in te zetten in het contact met je klant. Dan scoor je. Om met Cruijff te spreken: “Als je ergens niet bent, ben je of te vroeg of te laat.”

Een uniform klantbeeld voor 2.600 medewerkers van Kramp

Het leven van klanten eenvoudiger en efficiënter maken, is het motto van Kramp Group, een internationale marktleider en leverancier van onderdelen en daarbij behorende service voor de agrarische sector. Met 24 vestigingen in 28 landen en 2.600 medewerkers is een uniform klantbeeld van groot belang voor loyale klanten.